Els alumnes que no han superat la matèria d'anglès al juny han de fer les activitats del llibre digital fins a la Unitat 7.
Si no teniu accés a internet podeu comprar el llibre
Vocabulary exercises
http://whatsupii.wikispaces.com/Feina+recuperaci%C3%B3+estiu
http://4a4b.wikispaces.com/0+Feina+Recuperaci%C3%B3+Estiu
http://whatsup1.wikispaces.com/0+FEINA+ESTIU+RECUPERACI%C3%93
Els alumnes que no han superat la matèria d'anglès al juny han de fer les activitats del llibre digital fins a la Unitat 6.
Si no teniu accés a internet podeu comprar el llibre
1CT Batxillerat
http://3cursa.wikispaces.com/0+Feina+Recuperaci%C3%B3+Estiu